Archive for April, 2010

เชิญชมกันได้แล้ว วีดีโอคลิปจากการสนทนาสด “ของญี่ปุ่น-ของไทย”

เชิญชมกันได้แล้ว วีดีโอคลิปจากการสนทนาสด “เชื่อมั่นประเทศไทย กับนักออกแบบกราฟิก”