เชิญชมกันได้แล้ว วีดีโอคลิปจากการสนทนาสด “เชื่อมั่นประเทศไทย กับนักออกแบบกราฟิก”