เชิญชมกันได้แล้ว วีดีโอคลิปจากการสนทนาสด “ของญี่ปุ่น-ของไทย”