Archive for October, 2010

พบกับ “ดีไซน์ไป บ่นไป” สด สองรอบ สองวัน ในงาน BITS/MMX (Bangkok International Type Symposium 2010) ที่สมาคมฝรั่งเศส

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม ในหัวข้อ Type In The Environment

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ในหัวข้อ Type In Digital Media

มาช่วยกันบ่นกันถึงปัญหาเรื้อรังเรื่องระบบป้ายสัญลักษณ์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นพิน มัณฑะจิตร นักออกแบบชาวไทยที่เคยทำศิลปนิพนธ์ปริญญาโทในหัวข้อนี้, ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจ สยามรวย) นักออกแบบที่เชี่ยวชาญการใช้องค์ประกอบไทยๆ และ วีร์ วีรพร ผู้ดำเนินรายการคนเดิม