ผลงานการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นพิน มัณฑะจิตร นำมาให้ดาวน์โหลดกันได้แล้วตามคำเรียกร้อง “คลิกที่นี่